Secretària

Advocada per la Universitat de Lleida i Tècnica Urbanista per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica i l’Escola d’Administració Pública. Ha treballat en el Dt. de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a la Direcció d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya.