President

620.029.905
Arquitecte Urbanista per l’Escola de Barcelona i Funcionari de Carrera de l’Administració Local. Ha ocupat la prefectura d’Urbanisme dels Ajuntaments de Cerdanyola, de Cornellà i de L’Hospitalet, així com la d’Edificació de l’Institut Metropolità del Sòl, i la del Gabinet de Presidència de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient.