Terceres Jornades sobre Legislació Urbanística de les Comunitats Autònomes.

Barcelona, 30 y 31 de marzo de 2017
Lugar: Auditori de la sede central de Barcelona Activa, c/ Llacuna, 162-164, Barcelona
Cuota de inscripción: 60 euros (exentos socios de AETU)
Inscripciones: Lourdes Mayor, c/ Avinyó, 15 3ª, 08002 Barcelona,
Tel. +34 93 304 33 22
email: aetu@aetu.es
Web: formulari d’inscripció

Primeres jornades sobre Legislació Urbanística de les Comunitats Autònomes.

Barcelona, 3-7 Maig de 1988

Segones Jornades sobre Legislació Urbanística de les Comunitats Autònomes.

Barcelona, 27-28 de setembre de 2001