L’AGRUPACIÓ CATALANA DE TÈCNICS URBANISTES (ACTU) es va fundar l’any 1982, com a ens territorial de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), creada un any abans.

La seva missió és l’anàlisi de l’urbanisme i de l’ordenació del territori, focalitzat en els temes que en cada moment siguin d’actualitat, tot impulsant i participant en la formació permanent, mitjançant jornades, congressos, seminaris, ponències, etc.

Per dur a terme aquesta activitat, a l’ACTU s’apleguen professionals de totes les disciplines, com són arquitectes, enginyers, advocats, geògrafs, sociòlegs, economistes, i altres, sempre sota aquell denominador comú de l’urbanisme i l’ordenació del territori, i tant des del sector públic com del privat.

En el decurs dels més de trenta anys de vida, l’ACTU ha estat present en el debat dels assumptes més importants, com són:

  • La Legislació Urbanística de les Comunitats Autònomes (1988, 2001),
  • La Legislació Urbanística de Catalunya (1991, 2003, 2004, 2005),
  • La Legislació de l’Habitatge (1996, 2008),
  • La Dinamització dels Centres Urbans (1998, 2000), o
  • El Pla Delta del Llobregat (1994),

I alhora, també a les cites internacionals de major abast, com les Biennals Europees (Lió/1995, Roma/1997, Herne/1999, Rotterdam/2001, Barcelona/2003, Copenhague/2005, Budapest/2007, Nancy/2009, Gènova/2011), o els Congressos Iberoamericans (Sevilla/1984, Tlaxcala/1988, Barcelona/1988, Santiago de Cuba/1990, València/1992, Montevideo/1994, Pamplona/1996, Oporto/1998, Recife/2000, Saragossa/2002, San Juan de Puerto Rico/2004, Salamanca/2006, Monterrey/2008, Santa Cruz de Tenerife/2010, Medellín/2012),

I molt especialment a l’Associació Catalana de l’Arc Mediterrani (1992), co-impulsora d’un projecte d’àmbit pluriestatal (Catalunya, Llenguadoc-Roselló, Provença-Alps-Costa Blava, Liguria i Toscana), que abastava aspectes cabdals com el comerç, la logística, la transmissió del coneixement, o el transport, en l’estudi de propostes conjuntes pel territori.