Document amb els Estatuts

Descarrega aquest document per coneixer el Estatus de la “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS (AETU)”