FirmaEntitat Banner
FirmaEntitat Banner
FirmaEntitat Banner2

L’ACTU treballa en xarxa amb les entitats que tenen com a missió, a CATALUNYA, l’estudi i la crítica de l’acció present i futura en l’URBANISME i l’ORDENACIÓ DEL TERRITORI.